Livskompetensen sätter din eller dina medarbetares utveckling i fokus inom kompetenser som karriär, stress, livsstil, sömn, mindfulness och kost. Företaget erbjuder föreläsningar, workshops och skräddarsydda utbildningar samt professionell coachning individuellt eller i grupp. 
                                                              Om företaget Coaching Stresshantering Kostrådgivning maerke-nyheter_nytt.jpg Länkar av intresse Kontakta Livskompetensen
Effektiva Arbetsvanor Karriärplanering Stresshantering
Pass Profilen

Passprofil-2.JPGUtveckla psykosociala värden

Profilen är utvecklad i samarbete
med Institutet för Psykosocial Miljö-medicin vid Karolinska Institutet. 
Presenterat i tydliga diagfram ger den en tydlig bild av den  psyko-sociala miljön i verksamheten.

Den största nyttan är möjligheten
till ökat engagemang och fokus
kring förbättringsområden hos medarbetare, grupper och ledning.

PASS profilen består av 80 frågor och kan användas på både individ och gruppnivå som ett "early warning system" för mätning av stress och arbetsklimat.

.

Återkoppling av resultatet sker oftast i ett individuellt samtal och kan vid behov följas upp med en serie samtal kring valt fokusområde.

Informationsblad som pdf.

 

Pass Profilen

Tio steg mot mindre stress

Som en start på denna samtals-
serie gör du PASS profilen för en nulägeanalys av din livs- och arbetssituation. Resultatet följs upp vid det första samtalet då du även sätter mål för ditt fortsatta arbete.

I coachingen varvas teori med

praktiska övningar och ett vanligt upplägg är 10 tillfällen, á 1,5 tim.

Informationsblad som pdf.

Pass Profilen

 

Hur vill du sova?

Det kan vara svårt att sova när

man är stressad och det är lätt att bli stressad när man känner att man får för lite sömn. Men du kan lära dig mer om vilka verktyg som finns för att hantera perioder av sömnlöshet.

Under samtalen bygger du ett eget självhjälpsprogram och vi inleder  med ett kartläggande samtal kring nuläget och den sömndagbok du
har börjat fylla i. Samtalen innehåller sedan teori och praktiska övningar att träna på mellan samtalen.

Ett vanligt upplägg är 8 tillfällen,
á 1,5 tim.

Informationsblad som pdf.

Pass Profilen


Mindfulness i personalutveckling

Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs i arbetslivet. Man blir lugn och stabil även vid svåra påfrestningar,  som i t ex förändringsprocesser.

Mindfulness kan även användas vid rehabilitering av t ex stresstillstånd, utmattning, kronisk värk och sömnproblem.

Träna med en instruktör

Med hjälp av ett internetbaserat program tränar deltagarna 2x10 min/dag och under träningsperioden finns även en instruktör som stöd och bollplank.

Medarbetarna kan följa sin träning i det internetbaserade programmet.

Informationsblad som pdf.

 _31_img_8342.jpg


                                                  
                                                LW Livskompetensen          E-post:      © LW Livskompetensen 2007
    

Hemsida av Scotten Webbdesign                                                                                     Sökmotoroptimering av SEO Bolaget